Fascynuje nas
technologia

 

21 stycznia 2016

Barracuda: pakiet usług chmurowych do zabezpieczania, archiwizacji i backupu danych w Office 365

Barracuda Essentials for Office 365 łączy trzy rozwiązania firmy Barracuda – Barracuda Email Security Service, Barracuda Cloud Archiving Service i Barracuda Cloud Backup – w łatwym w użyciu i zarządzaniu pakiecie usług chmurowych, które pomagają organizacjom bezpieczniej i efektywniej pracować w środowisku Office 365.

Klienci firmy Barracuda zgłaszali zapotrzebowanie na dedykowane funkcje ochrony i archiwizacji danych przeznaczonych do środowisk Office 365. Barracuda Essentials for Office 365 oferuje zatem ochronę poczty elektronicznej, łatwą w użyciu archiwizację oraz tworzenie zabezpieczonych kopii zapasowych.

Barracuda Networks zapowiedziała wprowadzenie Barracuda Essentials for Office 365, nowego pakietu usług chmurowych, który umożliwia bezpieczniejszą i efektywniejszą pracę w środowiskach Office 365. Barracuda Essentials for Office 365 kontynuuje długą tradycję zabezpieczania danych i ochrony użytkowników w środowiskach Microsoftu, łącząc trzy sprawdzone produkty firmy – Barracuda Email Security Service, Barracuda Cloud Archiving Service oraz Barracuda Cloud Backup – w łatwym w użyciu i zarządzaniu pakiecie usług chmurowych z prostymi opłatami licencyjnymi od liczby użytkowników. Barracuda inwestuje w technologie i procesy, które wspierają działalność w chmurze, m.in. poprzez powołanie zespołu programowego Office 365, który ściśle współpracuje z klientami migrującymi do chmury.

W niedawnym sondażu, przeprowadzonym przez niezależną firmę badawczą TechValidate w grudniu 2015 r. i styczniu 2016 r. wśród klientów Barracuda Networks, duża część ankietowanych wyraziła chęć korzystania z dodatkowych funkcji zabezpieczających, archiwizujących i zapewniających zgodność z przepisami, które uzupełniłyby ich środowiska Office 365. 72 procent respondentów zgłaszało obawy, że funkcje bezpieczeństwa, archiwizacji i zgodności z przepisami w niektórych planach Office 365 mogą być niewystarczające dla ich organizacji1.

„Tysiące firm przechodzą na Office 365, chcąc ograniczyć koszty, zwiększyć dostępność usług oraz uprościć środowisko technologiczne. Z taką migracją wiążą się jednak nowe zagrożenia i wymagania” – wyjaśnił Michael Hughes, wiceprezes ds. globalnej sprzedaży w Barracuda Networks.­– „Barracuda Essentials for Office 365 ułatwia klientom bezpieczną i efektywną pracę w środowiskach Office 365. Klienci od ponad dekady używają rozwiązań firmy Barracuda do ochrony poczty elektronicznej w swoich lokalnych systemach, więc mogą zaufać nam, że zapewnimy im równie skuteczną ochronę w chmurze”.

Dzięki Barracuda Essentials administratorzy IT mogą zyskać lepszy wgląd i kontrolę nad danymi, wykorzystując łatwy we wdrożeniu pakiet usług chmurowych, które łączą wielowarstwowe zabezpieczenia, archiwizację i backup. Barracuda Essentials for Office 365 obejmuje:

  • Chmurowe zabezpieczenie poczty e-mail. Skuteczniej zabezpiecza Office 365 Exchange Online poprzez dodatkową, precyzyjną kontrolę dostępu, a także wielowarstwową ochronę przed zagrożeniami w poczcie e-mail i przed wyciekami danych poprzez szyfrowanie, ochronę przed utratą danych oraz inspekcję treści we wszystkich wiadomościach.
  • Chmurową archiwizację. Pomaga łatwo i efektywnie spełnić wymagania prawne w zakresie retencji danych oraz ujawniania dokumentacji elektronicznej (eDiscovery) organizacjom używającym Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 oraz innych środowisk lokalnych, chmurowych lub hybrydowych. Oferuje funkcje zwiększające produktywność, w tym aplikacje mobilne dla użytkowników końcowych, które umożliwiają dostęp, wyszukiwanie i pobieranie wiadomości e-mail o dowolnej porze i z każdego urządzenia.
  • Chmurowy backup i przywracanie danych. Oferuje administratorom dodatkowe funkcje, które upraszczają proces odzyskiwania przypadkowo lub celowo usuniętych wiadomości e-mail i plików w środowisku Office 365. Pomaga w automatycznym backupie Office 365 i OneDrive for Business, co w razie potrzeby upraszcza przywracanie danych, a ponadto pozwala definiować szczegółowe zasady retencji danych, eDiscovery i przechowywania dokumentacji do celów prawnych z backupem w czasie rzeczywistym, który chroni przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem danych.

___________________________________________________________________

 

Strategiczna inicjatywa Office 365 firmy Barracuda – prostsze IT

Barracuda przedstawiła strategiczną inicjatywę Microsoft Office 365, która ma pomóc łatwiej, bezpieczniej i efektywniej zarządzać działalnością organizacjom wdrażającym i używającym Office 365. W jej ramach firma zorganizowała serię internetowych oraz osobistych warsztatów edukacyjnych dla użytkowników końcowych we współpracy z różnymi dystrybutorami, które miały na celu pomóc klientom w bezpiecznym i ekonomicznym korzystaniu z zasobów chmurowych. Więcej informacji o działaniach i wydarzeniach związanych z tą inicjatywą, a także dotyczące jej materiały, można znaleźć pod adresem http://cuda.co/o365.

Maurycy Sklorz
specjalista ds. marketingu

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
sklorz.m@dagma.pl
32 793 12 32