Fascynuje nas
technologia
 

25 marca 2020

ESET tworzy fundusz, mający wspierać skuteczną diagnozę koronawirusa SARS-CoV-2

Od ponad 30 lat ESET dba o bezpieczeństwo cyfrowe swoich użytkowników, jednak w obliczu globalnej pandemii pojawia się konieczność, by zadbać także o ich zdrowie. Z tego względu firma ESET postanowiła stworzyć fundusz, z którego środki zostaną przeznaczone na skuteczną diagnozę koronawirusa SARS-CoV-2.

Firma ESET ma świadomość powagi sytuacji, jaką niesie ze sobą szybkie i niekontrolowane rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Z tego względu Fundacja ESET utworzyła Fundusz Profilaktyki i Skutecznej Diagnozy oraz przeznaczyła na niego środki w wysokości 300 tysięcy euro. Jeśli zajdzie taka konieczność, kwota ta zostanie zwiększona. Pieniądze te w pierwszej kolejności mają zostać przeznaczone na wyposażenie placówek medycznych w narzędzia niezbędne do skutecznej diagnozy koronawirusa.

Za pośrednictwem Funduszu ESET ma zamiar wspierać zakup zaawansowanych narzędzi diagnostycznych, rozwój systemów przeznaczonych do diagnostyki na odległość oraz partycypować w kosztach operacyjnych związanych ze zbieraniem i transportowaniem próbek. Pomoc ma być przeznaczona dla laboratoriów analitycznych oraz placówek diagnostycznych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, na Słowacji.

Utworzyliśmy fundusz wspierający skuteczną diagnozę i profilaktykę koronawirusa, ponieważ wierzymy, że jedynie naukowe podejście pomoże nam przezwyciężyć panującą epidemię. Jednocześnie trzeba myśleć do przodu i już dziś podjąć kroki mające na celu przywrócić normalne funkcjonowanie gospodarki, a powszechne, systematyczne badania przyczynią się do tego, że pracownicy szybciej wrócą na swoje miejsca pracy.

Richard Marko
prezes firmy ESET

Autorem tekstu jest Katarzyna Pilawa

Grzegorz Klocek
product manager ESET

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
klocek.g@dagma.pl
32 259 11 34