Fascynuje nas
technologia

 

21 listopada 2017

Firmy z obszaru EMEA migrują do Office 365 i na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo

Firmy z obszaru Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) coraz chętniej przechodzą na pracę z pakietem biurowym Microsoft Office 365. Jednak wraz z ostatnimi atakami cybernetycznymi obawy dotyczące bezpieczeństwa nadal pozostają jedną z największych barier, które utrudniają wdrażanie rozwiązań chmurowych - tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę Barracuda Networks, Inc. (NYSE: CUDA). Badanie zrealizowano wśród 400 respondentów z organizacji z obszaru EMEA.

Ankieta „Office 365 Adoption Survey: Drivers, Risks, and Opportunities” (Ankieta dotycząca wdrażania Office 365: czynniki sprzyjające, ryzyko i potencjał) miała na celu zbadanie trendów dotyczących użytkowania i przechodzenia na pakiet Microsoft Office 365. Badanie obejmowało istotne czynniki wpływające na decyzję o migracji lub na pozostanie przy istniejącej platformie. Zebrano też dodatkowe informacje o rozwiązaniach firm trzecich, przeznaczonych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych, stosowanych przez klientów w połączeniu z Office 365. Zbadano również związki z dystrybutorami sprzedającymi produkt z wartością dodaną (Value Added Reseller – VAR) oraz dostawcami usług zarządzanych (Managed Service Provider – MSP).

Chris Ross, wiceprezes ds. sprzedaży w Barracuda Networks, skomentował wyniki ankiety: „Przechodzenie na Office 365 w krajach z obszaru EMEA z roku na rok przybiera na sile. Dlatego trzeba przyjąć za oczywiste, że obawy związane z cyberbezpieczeństwem w ramach tej platformy również będą rosły. Zachęcająca jest natomiast informacja, że firmy coraz wyraźniej dostrzegają ważność podejścia warstwowego. To sugeruje, że lepiej rozumieją zakres odpowiedzialności wiążący się z przejściem do chmury”.

Najważniejsze wyniki dla obszaru EMEA:

  • Prawie dwie trzecie (62 proc.) zadeklarowało korzystanie z Office 365. Stanowi to wzrost o 50 proc. w porównaniu z podobnym badaniem przeprowadzonym przez Barracuda Networks w 2016 r. -Spośród podmiotów, które obecnie nie używają Office 365, nieco poniżej 50 proc. twierdzi, że planuje migrację do tej platformy w przyszłości.
  • Najczęstsza przyczyna nieprzechodzenia organizacji na platformę Office 365 zmieniła się w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem. Firmy z rejonu EMEA, podobnie jak przedsiębiorstwa amerykańskie, jako główną przyczynę zaczęły podawać obawy o bezpieczeństwo (32 proc.). Natomiast w przeciwieństwie do USA, wyniki ankiety przeprowadzonej w regionie EMEA najbardziej różniły się w kategorii polityki „no cloud” (żadnych chmur) – jako istotną przyczynę braku migracji ten powód podało 28 proc. firm. Kolejnymi przyczynami wyszczególnionymi w badaniu był brak budżetu (24 proc.) oraz obawy dotyczące procesu migracji (16 proc.).
  • Ponad 68 proc. ankietowanych przyznało, że jest zaniepokojona zaawansowanymi zagrożeniami w swoim środowisku, a 90 proc. obawia się ukrytego złośliwego oprogramowania przesłanego za pośrednictwem e-maila.
  • Więcej niż 90 proc. firm z obszaru EMEA najbardziej obawiało się szkodliwego oprogramowania typu ransomware. Prawie połowa z tego odsetka przyznała, że stała się kiedyś ofiarą ataku tego typu, chociaż tylko 3% organizacji zdecydowała się na zapłatę okupu.
  • Poczta elektroniczna była zdecydowanie najpopularniejszym wektorem ataku wśród cyberprzestępców. Aż trzy czwarte (70 proc.) ataków ransomware udało się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Stosunkowo niewielka liczba ataków dotyczyła ruchu internetowego (18 proc.) i sieciowego (12 proc.).
  • Mimo tych obaw, ponad 85 proc. respondentów z EMEA, korzystających z Microsoft Office 365 nie używało funkcji zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami (Advanced Threat Protection – ATP). Zamiast tego, aby zwiększyć ochronę swoich środowisk Office 365, korzystali z produktów bezpieczeństwa innych producentów. Ponad dwie piąte badanych (43 proc.) zadeklarowało używanie dedykowanych rozwiązań do bezpieczeństwa, archiwizacji i tworzenia kopii bezpieczeństwa innych producentów. Wśród przedsiębiorstw planujących migrację ten odsetek był jeszcze wyższy (68 proc.).
  • Oprócz tego, 41 proc. firm wyrażało obawy związane z atakami typu phishing i spear phishing, wykorzystującymi podszywanie się i inżynierię społeczną. 18 proc. przyznało, że było celem takiego ataku. Jednakże tylko 14 proc. organizacji w EMEA przyznało, że dysponuje rozwiązaniami innych producentów wzmacniającymi ochronę przed takimi zagrożeniami tego typu.
  • Tylko 32 proc. ankietowanych przyznało, że obecnie szkoli swoich pracowników w zakresie przeciwdziałania wyłudzaniu informacji i spear phishingu. Natomiast jedynie 8 proc. posiada dostawcę zewnętrznego, przeszkolonego w zakresie tych zagrożeń. Świadczy to o potrzebie poprawy bezpieczeństwo cybernetycznego w celu zmniejszenia ryzyka i zminimalizowania potencjalnego, rosnącego zagrożenia.
  • Połowa firm z rejonu EMEA konsultowała się z Value Added Resellerami (VAR) lub usługodawcami, albo brała pod uwagę takie konsultacje (52 proc.) w celu uzyskania pomocy w zarządzaniu adopcją, migracją i obsługą Office 365. Na rynku amerykańskim analogicznie 52 proc. przeprowadziło konsultacje, a 60 proc. planuje je w przyszłości.

„Wyniki badania wskazują na rosnący poziom świadomości cyberbezpieczeństwa wśród firm, , ale także na konieczność przyjęcia wielopoziomowego podejścia do rozwoju" – powiedział Sanjay Ramnath, wiceprezes ds. produktów bezpieczeństwa i strategii biznesowej Barracuda Networks. „Klienci firmy Barracuda i partnerzy wdrażający Barracuda Sentinel i Barracuda Essentials dla Office 365 są w stanie przenieść główne procesy biznesowe do chmury, a jednocześnie mają pewność, że są chronieni przed oprogramowaniem ransomware, spear phishingiem i innymi zaawansowanymi zagrożeniami".

Metodologia badania

Barracuda Networks przeprowadziła badanie „Office 365 Adoption Survey: Drivers, Risks, and Opportunities” w kwietniu 2017 r. Wzięło w nim udział 400 organizacji i klientów z regionu Europy, Bliskiego Wschodzu i Afryki. Były to zarówno bardzo małe (w tym te zatrudniające 1 pracownika), jak i bardzo duże (zatrudniające więcej niż 10 tys. pracowników) firmy, działające w wielu branżach, z naciskiem na podmioty z sektorów telekomunikacji/IT, produkcji i edukacji.

Link do opracowania omawiającego wyniki ankiety (tekst w języku angielskim): http://content.barracuda.com/l/10742/2017-10-09/67k1gw

Autorem tekstu jest Katarzyna Pilawa

Maurycy Sklorz
specjalista ds. marketingu

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
sklorz.m@dagma.pl
32 793 12 32